DRUTA GEORGETA

Grupa mare A

 

Director adjunct al Colegiului Naţional „ I. Vulcan” Oradea, cu o vechime neîntreruptă în învăţământ şi în unitate de 35 ani; licenţiată în ştiinţe ale educaţiei, master în sociologie.
Meritele pentru întreaga activitate pusă în slujba copiilor sunt încununate prin distincţia „ Gh. Lazăr” - clasa a II-a.
Este metodist al I.Ş.J. Bihor din anul 2008, membră în Consiliul Consultativ pentru învăţământ preşcolar al I.Ş.J. Bihor.
Este un exemplu de dăruire şi abilitate în ceea ce priveşte activitatea cu copiii, dar şi model de perseverenţă în obţinerea cât mai multor competenţe didactice şi de formare. Propune şi coordonează numeroase proiecte pe plan local, judeţean şi naţional; organizează simpozioane locale şi judeţene; iniţiază şi coordonează derularea de concursuri naţionale; este formator naţional pentru educaţie timpurie, formator de formatori, derulând numeroase cursuri de perfecţionare.

COROIU NATALIA

Grupa mijlocie A

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Este educatoare titular a grădiniţei noastre cu o vechime în învăţământ de 32 de ani, licenţiată în economie, master în marketing şi management.
Este metodistă a I.Ş.J. Bihor pentru învăţământul preşcolar. Iniţiază şi coordonează proiecte locale, judeţene cu fonduri erambursabile “ Mens sana in corpora sano”, contribuind astfel la dotarea curţii de joacă a unităţii cu aparate de joacă ( tobogane, trenuleţ).
Dovedeşte aptitudini şi competenţe de îndrumare pedagogic, de comunicare şi relaţionare cu copiii, părinţi şi alte personae implicate în actul educaţional.

BORMA GABRIELA

Grupa mijlocie B

 

Debutanta titulara
Absolventa a Facultatii de Stiinte ale Educatie de la Universitatea Oradea.

TAUT ELISABETA

Grupa mijlocie B

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Este titulară, cu o vechime neîntreruptă în învăţământ şi în unitate de 35 de ani; este licenţiată în ştiinţele educaţiei, master în sociologie. Pentru merite deosebite în activitatea din grădiniţă obţine distincţia „ Gh. Lazăr” clasa a II-a.
Aptitudinea de instructor de dansuri populare cu care este înzestrată i-a adus multe satisfacţii, dar şi multe premii la concursurile la care se prezintă.
Este formator pentru părinţi, iniţiază şi coordonează concursuri naţionale şi interjudeţene, participă cu copiii la diverse concursuri şi spectacole cultural-artistice, de cultură generală, locale, judeţene, naţionale şi internaţionale câştigând o serie de premii şi diplome.

DEM LUCIA

Grupa mica B

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Meritele pentru întreaga activitate pusă în slujba copiilor sunt încununate prin distincţia „ Gh. Lazăr” - clasa a II-a.
Este un exemplu de dăruire şi abilitate în ceea ce priveşte activitatea cu copiii, dar şi model de perseverenţă în obţinerea cât mai multor competenţe didactice şi de formare. Propune şi coordonează numeroase proiecte pe plan local, judeţean şi naţional; organizează simpozioane locale şi judeţene; iniţiază şi coordonează derularea de concursuri naţionale; este formator naţional pentru educaţie timpurie, formator de formatori, derulând numeroase cursuri de perfecţionare.

PASCALAU MARIANA

Grupa mare A

 

Educatoare; Grad didactic I
Educatoare, absolvetă a Liceului Pedagogic de educatoare din Beiuş, cu o vechime în învăţământ de3 32 de ani. Coordonează şi desfăşoară opţionalul de pictură de icoane pe sticlă pe unitate, cu rezultate deosebite cu copiii.
Ca şi coordonator al proiectului internaţional „ Eco – Şcoala” reuşeşte ca prin activitatea desfăşurată la nivel de unitate să ne facă să fim prima unitate preşcolară şi de învăţământ din Bihor care a obţinut Steagul Verde, Eco, fiind o noare pentru unitatea noastră.

TRIFAN NICOLETA

Grupa mare B

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Este educaoare titulară a unităţii noastre cu o vechime în învăţământ de 20 de ani. Este licenţiată în psihologie.
. Responsabilă a Comisiei metodice din unitate; este iniţiatoare şi coordonatoare de concursuri naţionale şi interjudeţene; participă cu copiii la numeroase concursuri de cultură generală, cultural-artistice, câştigând premii şi diplome valoroase pentru nitate.
Este un exemplu de dăruire şi abilitate în ceea ce priveşte activitatea cu copiii, dar şi model de perseverenţă în obţinerea cât mai multor competenţe didactice şi de formare. Este formator pentru părinţi.

TINC LAURA

Grupa mare B

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic definitivat
Este titulară în unitate cu o vechime în învăţământ de 5 ani. Participă la diferite cursuri de dezvoltare profesională; dovedeşte competenţe de comunicare şi relaţionare cu copiii, părinţii şi alţi factori participanţi la actul educaţional.
Participă cu copiii la numeroase concursuri locale, judeţene şi naţionale; realizează cu copiii diferite lucrări pentru expoziţii tematice în cadrul unor proiecte de parteneriat.

BODEA AURELIA

Grupa mica A

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Este titulară a grădiniţei, cu o vechime în învăţământ de 30 de ani. Master în Management educaţional, membră în Corpul Experţilor pentru învăţământ preşcolar, metodistă a I.Ş.J. Bihor, formator naţional pentru învăţământul preşcolar.
Competenţele şi abilităţile sale profesionale sunt relevate în numeroase publicaţii: Condica educatoarei; iniţiatoarea a numeroase simpozioane internaţionale „ Copilărie, vis, bucurie” şi concursuri naţionale „ Excelenţa sa educatoarea”, „ Multiculturalitatea în spaţiul românesc”, „ Creativitatea dascălului în spaţiul românesc”.

MIHUT IOANA

Grupa mica A

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic II
Este educatoare titulară a grădiniţei,cu o vechime în învăţământ de 10 ani, licenţiată în psihologie; master în psihologie, fiind psiholog şcolar autonom şi Consilier şi psihoterapeut în supervizare.
Suflu tânăr şi effervescent este foarte activă şi participă cu multă seriozitate la acţiunile care se desfăşoară în unitate. .
Este membră în comisia CEAC a Colegiului Naţional “ I. Vulcan” Oradea, este responsabilă cu promovarea imaginii grădiniţei, sarcină care o motiveză să se implice în foarte multe acţiuni

AXINTE NELA

Grupa mica B

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Este educatoare titulară a unităţii noastre cu o vechime în învăţământ de 35 de ani. Licenţiată în istoria artei, master în artă. Competenţe de formator pentru părinţi; este terapeut voluntar la Centru „ Iedera”.
Un om activ, responsabil cu activitatea extracurriculară din unitate; organizează excursii, tabere; participă cu copiii la numeroase concursuri, derulează numeroase parteneriate educaţionale cu copiii, participă la simpozioane naţionale şi internaţionale, coordonează o serie de proiecte în parteneriat cu importante instituţii din comunitate.

MATE ALINA

Grupa mijlocie A

 

Profesor învăţământ preşcolar; Grad didactic I
Este educatoare titulară a unităţii noastre cu o vechime în învăţământ de 35 de ani. Licenţiată în istoria artei, master în artă. Competenţe de formator pentru părinţi; este terapeut voluntar la Centru „ Iedera”.
Un om activ, responsabil cu activitatea extracurriculară din unitate; organizează excursii, tabere; participă cu copiii la numeroase concursuri, derulează numeroase parteneriate educaţionale cu copiii, participă la simpozioane naţionale şi internaţionale, coordonează o serie de proiecte în parteneriat cu importante instituţii din comunitate.

  • Lumi - Vineri:07.00 - 18.00
  • Sâmbata: închis
  • Duminica: închis
  • Strada str. Păunului nr. 1
  • Oradea Bihor
  • Telefon:
  • Copyright © 2012   Vet Clinic Oradea